Subjektif dalam¬†objek kajian sosiologi¬†yang dikenal dengan subjektivitas pada hakekatnya mengacu pada sesuatu yang didasarkan pada pendapat, perspektif, keyakinan, penemuan, keinginan, […]